People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 2.

27. 06. 2014

V první části jsme si popsali zodpovědnosti a činnosti čtyř hlavních rolí v rámci projektu: Project Manager, Resource Manager, Vykazující pracovník a Management. Dnes si popíšeme, jak jednotlivé role pracují v aplikaci People Manager.


Jak pracuje Project Manager

V aplikaci People Manager má Project Manager k dispozici poměrně velký rozsah funkčností. Jednotlivé úkony, která s aplikací Project Manager provádí, jsou připraveny tak, aby odpovídaly v co největší míře rutinním úkonům běžného pracovního dne. 

Pokud tedy u některého svého projektu potřebuje přidat z nějakého důvodu další pracovníky, zažádá u Resource Managera. Ten vybere dle požadavků a potřeb vhodného kandidáta a nabídne jej Project Managerovi. Pokud je schválí, pracovníkovi se odešle notifikace s popisem alokace a rozsahem přidělených hodin, které může vykázat. O tyto údaje se automaticky rozšíří parametry projektu. Project Manager může dále upravit rozpočet projektu a podle výsledků přiřadit jeho průběžná hodnocení.

Jak pracuje Resource Manager

Aplikace slouží Resource Managerům především ke správě utilizace týmů. Odbavuje žádosti na přidělení pracovníků k jednotlivým projektům podle nároků na jejich současné a budoucí využití. K tomu mu slouží inteligentní funkce pro tzv. Vyvažování zdrojů. Na sedě obrazovek má k dispozici přehledy plánovaných projektů a požadavků na zdroje dovolených nebo vykázaných hodin v jednotlivých měsících. Na přímou osobní žádost Project Managera dokáže obratem alokovat požadovaného pracovníka bez toho, aby procházel přes kompletní proces Žádosti o zdroj a jeho schválení. 

Jak pracuje Vykazující pracovník

Uživatel v roli Vykazující pracovník využívá aplikaci People Manager pro získání informací o svých alokacích, které mu Project Manager společně s Resource Managerem zajistí a formou notifikace odešlou. V aplikaci také vykazuje své pracovní výkazy (timehseety) a žádá příslušného Resource Managera o dovolenou nebo volno.

Jak pracuje člen Managementu

Celkové výsledky firem jsou na výsledcích dílčích projektů závislé. Proto musí mít management k informacím o projektech dostatečný přístup, aby mohl operativně reagovat na stavy, které mohou ekonomiku firmy negativně ovlivnit. Aplikace People Manager poskytuje uživatelům v roli Manager komplexní pohledy formou grafů a přehledů. Manager tak může využít potřebné funkce pro zjištění stavu projektů, čerpání rozpočtů, celkové utilizace a využít kapacit, přehledy naplánovaných releasů a další.

Další rozvoj aplikace People Manager

Snahou vývojového týmu bylo, aby uživatelé měli pro svoje denní rutinní úlohy nástroj, který je intuitivní a maximálně uživatele při správě projektů podporuje.

Vývoj aplikace počítá s dalším blízkým rozvojem, který umožní správu požadavků (Demand Management) nebo portfolia služeb (Portfolio Management). K dispozici tak budou komplexní údaje od úvodního požadavku na vlastnostmi a funkčnost obchodní služby až po detailní rozpad práce na jednotlivých projektech. To umožní dalším uživatelům pracovat s potřebnými informacemi o nákladech, termínech a kapacitách. Aplikace People Manager tak dále přispěje k efektivnímu projektovému řízení firem.

Navštivte demo prostředí na www.peoplemanager.cz a jednoduše aplikaci vyzkoušejte v různých uživatelských rolích.

 

Blog


People Manager pomáhá krotit rozpočty projektů – 19. 05. 2015

Dodržování rozpočtu projektu patří ve světě projektového řízení k základním prioritám každého projektového managera. Podívejte se na čtyři základní strategie, které vám pomohou zvládnout projektové finance. 


People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů. – 08. 01. 2015

Aplikace People Manager, která je určena pro podporu projektového řízení, správu alokací zdrojů a kapacitní plánování, přináší na začátku roku opět řadu nových funkčností. Rozvoj aplikace se významně zaměřujeme na podporu ekonomické agendy projektového řízení. Přináší rovněž řadu nových reportů doplněných přehlednými grafickými zobrazeními.


People Manager přináší podporu What-if analýzy a dalších 13 novinek – 19. 11. 2014

Pro uživatele jsme na začátek podzimu mohli opět připravit řadu nových funkcí a vylepšení. K nejvýznamnějším novinkám patří například Přehled činností dle projektů a oddělení s What-If analýzou, Hromadné žádosti o alokace, Detail vytíženosti ve formě Excelu nebo Týdenní pohledy na alokace.

 


S jakými typy služeb obchodujeme aneb s čím nám pomáhá People Manager – 22. 07. 2014

V oblasti obchodu IT se úspěšně pohybuji více než 10 let. Už jsem si za tu dobu zvykl na dotazy, zejména od nezasvěcených zvědavců, s jakými službami že to vlastně obchodujeme a co to vlastně prodáváme. Zda se jedná jen o hardware nebo software a že prý dokonce prodáváme lidi. Rád bych proto v krátkém přehledu představil některé typy prodávaných IT služeb včetně rozdílných přístupů a přínosů pro zákazníky.People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 2. – 27. 06. 2014

V první části jsme si popsali zodpovědnosti a činnosti čtyř hlavních rolí v rámci projektu: Project Manager, Resource Manager, Vykazující pracovník a Management. Dnes si popíšeme, jak jednotlivé role pracují v aplikaci People Manager.


Aplikace People Manager nyní nově se Správou releasů – 25. 06. 2014

Aplikace People Manager, která je určena pro správu alokací zdrojů a řízení projektů, nově rozšířila svoje možnosti o základní správu releasů. Spolu s alokacemi a projekty je tak nyní možné sledovat i releasy služeb a aplikací po celou dobu realizace.


People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 1. – 20. 06. 2014

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro co nejhladší průběh projektu a jeho úspěšné předání zákazníkovi je dobrá komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami. To zahrnuje mimo jiné včasné předávání a sdílení správných informací a termínů, srozumitelné zadávání úkolů, nebo správné reportování výsledků managementu, zákazníkovi a členům projektových týmů.

Novinky


People Manager řídí alokace pracovníků a hlídá náklady projektů společnosti Neit Consulting – 16. 04. 2015

Konzultační IT společnost Principal engineering, s.r.o. dodala společnosti Neit Consulting s.r.o. řešení People Manager pro řízení alokací firemních pracovníků, kapacitní plánování a správu projektových nákladů. 

 


People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů. – 08. 01. 2015

Vývoj People Manageru přinesl v aplikaci nové funkčnosti, které se významně zaměřují na podporu ekonomické agendy.


Představení Peoplemanageru na konferenci Projektové řízení 24.9.2014 – 19. 11. 2014

Zdeněk Macháček a Tomáš Sysala předvedli řešení People Manager na třech workshopech na Konferenci projektového řízení http://www.pmkonference.cz/. Konference se konala 24.-25.9. v Praze v hotelu angel´s na Smíchově. 

 


People Manager se představil na semináři Oraclu – 16. 09. 2014

Na semináři SExEE, který pořádal Oracle 11. srpna 2014 ve svých kancelářích v Praze na Chodově se účastníkům akce také představil People Manager, řešení pro správu projektových zdrojů a kapacitní plánování.


Aplikace People Manager nyní nově se Správou releasů – 25. 06. 2014

Aplikace People Manager nově rozšířila svoje možnosti o základní správu releasů. Spolu s alokacemi a projekty je tak nyní možné sledovat i releasy služeb a aplikací po celou dobu realizace.

Nová funkčnost dovoluje příslušným uživatelům přehledně sledovat v unikátním grafickém zobrazení průběhy realizace jednotlivých releasů a jejich etap. Proces vzniku aplikace je tak možné monitorovat od požadavku nasazení, přes návrh řešení až po její uvolnění do produkčního prostředí.


People Manager ve finále prestižní soutěže „IT produkt roku 2014“ – 03. 06. 2014

Naše aplikace People Manager postoupila do finále druhého kola osmého ročníku prestižní soutěže „IT produkt roku 2014“. Soutěž, kterou vyhlašuje redakce časopisu Computerworld již osmým rokem, má za cíl vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.


Aplikace People Manager přichází s novou grafickou úpravou. – 04. 04. 2014

Pohledy na jednotlivé tabulky a zobrazení jsou více přehlednější a elegantnější. Výhodou je také responzivní design, který umožňuje zobrazení na různých typech zařízení.

Kontakt

Principal Engineering s.r.o.
Hanusova 16
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel: +420 724 590 926
info@peoplemanager.cz


Zpráva pro nás