People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů.

08. 01. 2015

Aplikace People Manager, která je určena pro podporu projektového řízení, správu alokací zdrojů a kapacitní plánování, přináší na začátku roku opět řadu nových funkčností. Rozvoj aplikace se významně zaměřujeme na podporu ekonomické agendy projektového řízení. Přináší rovněž řadu nových reportů doplněných přehlednými grafickými zobrazeními.

1/ Projektový dashboard

Projektový dashboard umožňuje uživatelům rychlým pohledem posoudit strukturu projektů, na kterých se ve společnosti pracuje. Na grafech je možné vidět rozložení projektů dle přiřazených priorit nebo podle rozsahu. K dispozici je rovněž pohled na rozdělení alokací. Způsoby a stupně dělení lze nastavit v číselnících. Dashboard je přístupný všem uživatelům v managerských rolích. 
 
2/ Dashboard distribuce zdrojů
 
Dashboard distribudce zdrojů slouží k přehlednému informování resource managerů o aktuálním stavu využití dostupných lidských zdrojů. Graficky jsou zobrazeny aktuální distribuce zdrojů dle zaměstnaneckých poměrů nebo podle alokací. 
 

3/ Finanční náklady a výnosy 

Nový report Finanční náklady a výnosy poskytuje podrobnější pohled na ekonomiku projektů. Uživatel má přehled o celkových a průběžných nákladech včetně reportů výnosů. Náklady lze sledovat dle jednotlivých projektů, dodavatelů nebo druhu nákladu. 

4/ Ohodnocení nákupní a prodejní ceny pracovní role

Posouzení finanční efektivity plánovaného projektu je možné díky ohodnocení nákupní a prodejní ceny pracovní role. Díky zadávaným nákupním a prodejním sazbám jednotlivých rolí bez určení konkrétní osoby a zaměření je možné výrazně zpřesnit finanční odhady a efektivitu nových projektů. 

5/ Rozšířený pohled na finanční parametry 

Rozšířený pohled na finanční parametry projektů poskytuje People manager ve verzi Professional Services. Uživatel vedle nákladů sleduje i výdaje, výnosy a zisk.

V detailu jsou viditelné položky finančních parametrů projektů. 
 
Aplikace umožňuje rovněž přehledný grafický pohled na vývoj ziskovosti skupin nebo jednotlivých projektů. 

6/ Porovnání vykázaných alokací s plánem

Rychle porovnat plánované kapacity s reálně vykázanými alokacemi jednotlivých pracovníků může uživatel v Detailu vytíženosti zdrojů – Plán a realita. Zobrazení je přehlednost zpracováno formou tabulky podobné jako v Excelu.  
 
Porovnání reálných alokací s plánem je samozřejmě možné i graficky. 
 
Další úpravy a inovace aplikace se tradičně zaměřily na podporu uživatelů a jejich efektivní práce. 

7/ Automatická nápověda počtu pracovníků s vhodnou rolí

Projektovým managerům pomáhá při zadávání žádostí o alokace automatické „napovídání počtu osob s vhodnou rolí“. Uživatel má tak přehled, kolik osob s požadovanými vlastnostmi může pro žádost využít. 

8/ Nové zobrazení záložek projektů

Přehlednost karty projektů zvyšuje nové vertikální umístění záložek s parametry projektů. Rovněž dovoluje přidání dalších budoucích záložek. 

9/ Uvedení odkazů na dostupnou projektovou dokumentaci

V kartě projektů je také nově uveden odkaz na dostupnou projektovou dokumentaci. Odkazy mohou směřovat například na sdílený adresář, společné web stránky projektu nebo společné cloudové úložiště. 

10/ Automatizované řazení projektů

Řazení projektů v seznamech projektů je nyní automatizované dle předem nastavených parametrů. Parametry projektů, jako je například jeho rozsah nebo typ je možné definovat v třídnících. 

11/ Nové možnosti generování formátů výkazů docházky

Docházku je možné generovat do PDF ve formátu A4 Portrait jednotlivě pro každý projekt zvlášť. 

12/ Zviditelná role uživatele v projektu 

Přihlášený uživatel zjistí svoji roli v projektu v menu, které se objeví po přejetí jména uživatele v pravém horním rohu obrazovky.
 
Aplikaci a její funkce si můžete vyzkoušet na stránkách www.peoplemanager.cz
 
Petr Moláček
petr.molacek@principal.cz

Blog


People Manager pomáhá krotit rozpočty projektů – 19. 05. 2015

Dodržování rozpočtu projektu patří ve světě projektového řízení k základním prioritám každého projektového managera. Podívejte se na čtyři základní strategie, které vám pomohou zvládnout projektové finance. 


People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů. – 08. 01. 2015

Aplikace People Manager, která je určena pro podporu projektového řízení, správu alokací zdrojů a kapacitní plánování, přináší na začátku roku opět řadu nových funkčností. Rozvoj aplikace se významně zaměřujeme na podporu ekonomické agendy projektového řízení. Přináší rovněž řadu nových reportů doplněných přehlednými grafickými zobrazeními.


People Manager přináší podporu What-if analýzy a dalších 13 novinek – 19. 11. 2014

Pro uživatele jsme na začátek podzimu mohli opět připravit řadu nových funkcí a vylepšení. K nejvýznamnějším novinkám patří například Přehled činností dle projektů a oddělení s What-If analýzou, Hromadné žádosti o alokace, Detail vytíženosti ve formě Excelu nebo Týdenní pohledy na alokace.

 


S jakými typy služeb obchodujeme aneb s čím nám pomáhá People Manager – 22. 07. 2014

V oblasti obchodu IT se úspěšně pohybuji více než 10 let. Už jsem si za tu dobu zvykl na dotazy, zejména od nezasvěcených zvědavců, s jakými službami že to vlastně obchodujeme a co to vlastně prodáváme. Zda se jedná jen o hardware nebo software a že prý dokonce prodáváme lidi. Rád bych proto v krátkém přehledu představil některé typy prodávaných IT služeb včetně rozdílných přístupů a přínosů pro zákazníky.People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 2. – 27. 06. 2014

V první části jsme si popsali zodpovědnosti a činnosti čtyř hlavních rolí v rámci projektu: Project Manager, Resource Manager, Vykazující pracovník a Management. Dnes si popíšeme, jak jednotlivé role pracují v aplikaci People Manager.


Aplikace People Manager nyní nově se Správou releasů – 25. 06. 2014

Aplikace People Manager, která je určena pro správu alokací zdrojů a řízení projektů, nově rozšířila svoje možnosti o základní správu releasů. Spolu s alokacemi a projekty je tak nyní možné sledovat i releasy služeb a aplikací po celou dobu realizace.


People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 1. – 20. 06. 2014

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro co nejhladší průběh projektu a jeho úspěšné předání zákazníkovi je dobrá komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami. To zahrnuje mimo jiné včasné předávání a sdílení správných informací a termínů, srozumitelné zadávání úkolů, nebo správné reportování výsledků managementu, zákazníkovi a členům projektových týmů.

Novinky


People Manager řídí alokace pracovníků a hlídá náklady projektů společnosti Neit Consulting – 16. 04. 2015

Konzultační IT společnost Principal engineering, s.r.o. dodala společnosti Neit Consulting s.r.o. řešení People Manager pro řízení alokací firemních pracovníků, kapacitní plánování a správu projektových nákladů. 

 


People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů. – 08. 01. 2015

Vývoj People Manageru přinesl v aplikaci nové funkčnosti, které se významně zaměřují na podporu ekonomické agendy.


Představení Peoplemanageru na konferenci Projektové řízení 24.9.2014 – 19. 11. 2014

Zdeněk Macháček a Tomáš Sysala předvedli řešení People Manager na třech workshopech na Konferenci projektového řízení http://www.pmkonference.cz/. Konference se konala 24.-25.9. v Praze v hotelu angel´s na Smíchově. 

 


People Manager se představil na semináři Oraclu – 16. 09. 2014

Na semináři SExEE, který pořádal Oracle 11. srpna 2014 ve svých kancelářích v Praze na Chodově se účastníkům akce také představil People Manager, řešení pro správu projektových zdrojů a kapacitní plánování.


Aplikace People Manager nyní nově se Správou releasů – 25. 06. 2014

Aplikace People Manager nově rozšířila svoje možnosti o základní správu releasů. Spolu s alokacemi a projekty je tak nyní možné sledovat i releasy služeb a aplikací po celou dobu realizace.

Nová funkčnost dovoluje příslušným uživatelům přehledně sledovat v unikátním grafickém zobrazení průběhy realizace jednotlivých releasů a jejich etap. Proces vzniku aplikace je tak možné monitorovat od požadavku nasazení, přes návrh řešení až po její uvolnění do produkčního prostředí.


People Manager ve finále prestižní soutěže „IT produkt roku 2014“ – 03. 06. 2014

Naše aplikace People Manager postoupila do finále druhého kola osmého ročníku prestižní soutěže „IT produkt roku 2014“. Soutěž, kterou vyhlašuje redakce časopisu Computerworld již osmým rokem, má za cíl vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.


Aplikace People Manager přichází s novou grafickou úpravou. – 04. 04. 2014

Pohledy na jednotlivé tabulky a zobrazení jsou více přehlednější a elegantnější. Výhodou je také responzivní design, který umožňuje zobrazení na různých typech zařízení.

Kontakt

Principal Engineering s.r.o.
Hanusova 16
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel: +420 724 590 926
info@peoplemanager.cz


Zpráva pro nás