S jakými typy služeb obchodujeme aneb s čím nám pomáhá People Manager

22. 07. 2014

V oblasti obchodu IT se úspěšně pohybuji více než 10 let. Už jsem si za tu dobu zvykl na dotazy, zejména od nezasvěcených zvědavců, s jakými službami že to vlastně obchodujeme a co to vlastně prodáváme. Zda se jedná jen o hardware nebo software a že prý dokonce prodáváme lidi. Rád bych proto v krátkém přehledu představil některé typy prodávaných IT služeb včetně rozdílných přístupů a přínosů pro zákazníky.V Principalu využíváme pro správu pracovníků, kteří jsou alokováni na projektech u zákazníků vlastní řešení People Manager. Díky tomu máme detailní přehled o kompletním využití pracovníků na projektech. Dokážeme také dobře optimalizovat a plánovat kapacity  i pro budoucí zakázky.

Pojďme se tedy podívat, s jakými typy služeb nejčastěji obchodujeme a jaké jsou jejich hlavní vlastnosti.

Time & Material
 
První typ služby nazýváme Time & Material. Jedná se o dodávku potřebných kapacit na realizaci zakázkových projektů. Na jejichž řízení se od zadání až po předání výstupů podílí zákazník společně s dodavatelem. ICT specialisté pro práci Time & Material jsou obvykle dodavatelem poskytováni v potřebné organizační struktuře a projektových rolích.
 
Realizace projektů formou Time & Material je vždy poskytována na základě:
 • Předepsaného rozsahu cílového řešení projektu.
 • Rozdělených kompetencí mezi zákazníkem a dodavatelem definovaných v oblastech řízení, věcných rozhodování a realizačních činností.
Během dodávky se kontrolují parametry projektu, jako jsou například jeho rozsah, milníky, harmonogram, rozpočet, realizovatelnost cílového stavu a postupu jeho naplnění tak, aby bylo dosaženo, z pohledu klienta, optimálního výsledku.
 
Dodané práce na projektu jsou klientovi účtovány na základ smluvních nákladů zejména za dodávané lidské zdroje. Klientovi jsou pravidelně překládány měsíční výkazy - timesheety za odvedené práce. Jejich vzájemná odsouhlasení je podkladem pro následnou fakturace.
 
Jaké jsou výhody a přínosy této formy spolupráce?
 • Odběrateli zpravidla nevznikají náklady na odbornou přípravu pracovníků. Odběratel se nemusí z pracovně právního hlediska starat o dočasně poskytnuté zaměstnance. Nevznikají mu tudíž ani náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců.
 • Účtování se provádí vždy na základě předem známých cen za objednané, vykázané a schválené hodiny odvedené práce. Náklady jsou proto transparentní.
 • Zákazník získá potřebné kapacity s požadovaným know-how v řádu pracovních dní. Objednává si je u dodavatele jen na potřebnou dobu, kterou si sám určí.
 • Dodavatel garantuje požadované know-how a schopnosti svých pracovníků přizpůsobit se prostředí, postupům nebo metodice práce zákazníka. 
 • Zákazník nemá v případě nespokojenosti problém s výpovědí danému externímu pracovníkovi. Tet totiž pracuje na základě časově omezené objednávky. V případě potíží může zákazník dodavatele kdykoliv žádat o jeho náhradu. Snižují se tak rizika spojené s "lidským faktorem".
 • Vnitřní zdroje firmy lze zachovat pro úkoly, ke kterým jsou primárně určeny. Pak například analytici zákazníka nemusí testovat nové verze aplikací, ale mohou se plně věnovat své práci. 
 • V případě tzv. stavu "Hiring Freeze", kdy zákazník nemá k dispozici dostatečný "Head Count", je tento typ služby jedna z mála možností pro získání potřebných pracovníků.
FixTime & FixPrice

Projekty realizované formou FixTime & FixPrice již ze svého názvu vypovídají, že se jedná o dodávku kompletního poptávaného řešení za předem známou cenu, s předem definovanými parametry a kvalitě a v garantovaných termínech dodání. Zakázky realizované tímto způsobem jsou pro zákazníka nejlepším způsobem, jak dostat požadované řešení a mít jednoduchou metriku na zajištění potřebné kvality, termínu a dodržení rozpočtu.
 
V rámci zakázky tohoto typu je vytvořen seznam požadavků na součinnost, aby bylo možné ze strany dodavatele všechny metriky splnit a klient mohl plnění kontrolovat.
 
Jaké jsou výhody a přínosy této formy dodávky projektů?
 • Zákazník zná koncovou cenu a termín dodávky projektu.
 • Zákazníkovi odpadá potřeba projektového řízení jednotlivých členů projektového týmu dodavatele.
 • Pro zákazníka je snadné plánovat si projekty v delší časové období a optimalizovat alokace svých vlastních zaměstnanců, kteří se na projektech podílejí.
Bodyshop
 
Dodávka projektových zdrojů formou Bodyshop je velice podobná formě spoluprácce Time & Material. Hlavní rozdíl je v tom, že specialisté, které dodavatel poskytl, jsou plně podřízeni zákazníkovi a jsou jim projektově řízeni . Obvykle se tato forma používá v případě, když má zákazník schopné projektové manažery. Zároveň není možné stanovit pevný rozsah projektů dopředu, zejména pokud se jedná o soubor dlouhodobých projektů, které se v průběhu času dále rozvíjí a upravují dle potřeb.
 
V tomto případě dodavatel zpravidla účtuje smluvní ceny za poskytnuté zdroje a jejich odpracovaný čas, jehož rozsah si řídí sám zákazník.
 
Michal Černý
Senior Sales Manager
Principal engineering s.r.o.

Blog


People Manager pomáhá krotit rozpočty projektů – 19. 05. 2015

Dodržování rozpočtu projektu patří ve světě projektového řízení k základním prioritám každého projektového managera. Podívejte se na čtyři základní strategie, které vám pomohou zvládnout projektové finance. 


People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů. – 08. 01. 2015

Aplikace People Manager, která je určena pro podporu projektového řízení, správu alokací zdrojů a kapacitní plánování, přináší na začátku roku opět řadu nových funkčností. Rozvoj aplikace se významně zaměřujeme na podporu ekonomické agendy projektového řízení. Přináší rovněž řadu nových reportů doplněných přehlednými grafickými zobrazeními.


People Manager přináší podporu What-if analýzy a dalších 13 novinek – 19. 11. 2014

Pro uživatele jsme na začátek podzimu mohli opět připravit řadu nových funkcí a vylepšení. K nejvýznamnějším novinkám patří například Přehled činností dle projektů a oddělení s What-If analýzou, Hromadné žádosti o alokace, Detail vytíženosti ve formě Excelu nebo Týdenní pohledy na alokace.

 


S jakými typy služeb obchodujeme aneb s čím nám pomáhá People Manager – 22. 07. 2014

V oblasti obchodu IT se úspěšně pohybuji více než 10 let. Už jsem si za tu dobu zvykl na dotazy, zejména od nezasvěcených zvědavců, s jakými službami že to vlastně obchodujeme a co to vlastně prodáváme. Zda se jedná jen o hardware nebo software a že prý dokonce prodáváme lidi. Rád bych proto v krátkém přehledu představil některé typy prodávaných IT služeb včetně rozdílných přístupů a přínosů pro zákazníky.People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 2. – 27. 06. 2014

V první části jsme si popsali zodpovědnosti a činnosti čtyř hlavních rolí v rámci projektu: Project Manager, Resource Manager, Vykazující pracovník a Management. Dnes si popíšeme, jak jednotlivé role pracují v aplikaci People Manager.


Aplikace People Manager nyní nově se Správou releasů – 25. 06. 2014

Aplikace People Manager, která je určena pro správu alokací zdrojů a řízení projektů, nově rozšířila svoje možnosti o základní správu releasů. Spolu s alokacemi a projekty je tak nyní možné sledovat i releasy služeb a aplikací po celou dobu realizace.


People Manager radí: Jak na efektivní alokace zdrojů a správu projektů část 1. – 20. 06. 2014

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro co nejhladší průběh projektu a jeho úspěšné předání zákazníkovi je dobrá komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami. To zahrnuje mimo jiné včasné předávání a sdílení správných informací a termínů, srozumitelné zadávání úkolů, nebo správné reportování výsledků managementu, zákazníkovi a členům projektových týmů.

Novinky


People Manager řídí alokace pracovníků a hlídá náklady projektů společnosti Neit Consulting – 16. 04. 2015

Konzultační IT společnost Principal engineering, s.r.o. dodala společnosti Neit Consulting s.r.o. řešení People Manager pro řízení alokací firemních pracovníků, kapacitní plánování a správu projektových nákladů. 

 


People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů. – 08. 01. 2015

Vývoj People Manageru přinesl v aplikaci nové funkčnosti, které se významně zaměřují na podporu ekonomické agendy.


Představení Peoplemanageru na konferenci Projektové řízení 24.9.2014 – 19. 11. 2014

Zdeněk Macháček a Tomáš Sysala předvedli řešení People Manager na třech workshopech na Konferenci projektového řízení http://www.pmkonference.cz/. Konference se konala 24.-25.9. v Praze v hotelu angel´s na Smíchově. 

 


People Manager se představil na semináři Oraclu – 16. 09. 2014

Na semináři SExEE, který pořádal Oracle 11. srpna 2014 ve svých kancelářích v Praze na Chodově se účastníkům akce také představil People Manager, řešení pro správu projektových zdrojů a kapacitní plánování.


Aplikace People Manager nyní nově se Správou releasů – 25. 06. 2014

Aplikace People Manager nově rozšířila svoje možnosti o základní správu releasů. Spolu s alokacemi a projekty je tak nyní možné sledovat i releasy služeb a aplikací po celou dobu realizace.

Nová funkčnost dovoluje příslušným uživatelům přehledně sledovat v unikátním grafickém zobrazení průběhy realizace jednotlivých releasů a jejich etap. Proces vzniku aplikace je tak možné monitorovat od požadavku nasazení, přes návrh řešení až po její uvolnění do produkčního prostředí.


People Manager ve finále prestižní soutěže „IT produkt roku 2014“ – 03. 06. 2014

Naše aplikace People Manager postoupila do finále druhého kola osmého ročníku prestižní soutěže „IT produkt roku 2014“. Soutěž, kterou vyhlašuje redakce časopisu Computerworld již osmým rokem, má za cíl vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.


Aplikace People Manager přichází s novou grafickou úpravou. – 04. 04. 2014

Pohledy na jednotlivé tabulky a zobrazení jsou více přehlednější a elegantnější. Výhodou je také responzivní design, který umožňuje zobrazení na různých typech zařízení.

Kontakt

Principal Engineering s.r.o.
Hanusova 16
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel: +420 724 590 926
info@peoplemanager.cz


Zpráva pro nás